Help Us Help You campaign

4 January, 2022

 

Asset English suggested copy Welsh suggested copy
Animated video offering tips on how to avoid preventable trips to emergency departments Winter is a busy time for NHS Wales but you can #helpushelp you by making small changes to prevent avoidable trips to A&E🏥

Follow these tips and remember to visit NHS111 Wales or your local pharmacist for minor health concerns👩‍⚕️

Every change you make will help us help you❄️

Mae’r gaeaf yn gyfnod prysur dros ben i GIG Cymru ond gallwch wneud newidiadau bach i atal teithiau diangen i’r adran damweiniau ac achosion brys 🏥 #helpunihelpuchi

Dilynwch yr awgrymiadau hyn a chysylltwch â GIG 111 Cymru neu â’ch fferyllydd lleol am fân anhwylderau iechyd👩‍⚕️

 

Animated video signposting people away from emergency departments to alternative NHS services Feeling unwell but it’s not an emergency?🤒Using the right NHS service, means you will get the right care, at the right time, in the right place

Get to know how you can use:

🏥 Minor injury units

💊 Pharmacists

💻 @NHS111Wales website

 

Every change you make will #helpushelpyou🧑‍⚕️

Teimlo’n sâl ond does dim argyfwng difrifol na pherygl i fywyd? 🤒Cewch yr ofal orau o’r lle cywir ar yr adeg gywir wrth ddefnyddio’r GIG yn gywir.

 

Dysgwch sut i ddefnyddio:

🏥Unedau mân anafiadau

💊Fferyllwyr

💻Gwefan @GIG111Cymru

Bydd pob newid a wnewch yn #helpunihelpuchi


View all News >