Covid 19 Walk-In Centres

13 July, 2021

Still undecided about getting your covid-19 vaccine?

Find out all the latest scientific evidence from @PublicHealthW ๐Ÿ‘‡

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/about-the-vaccine/

Heb benderfynu a ydych am fanteisio ar y brechlyn covid-19?

Darllenwch y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf gan @PublicHealthW ๐Ÿ‘‡

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/about-the-vaccine/

Got questions about the covid-19 vaccine and its side effects?

Here’s the latest scientific evidence from @PublicHealthW ๐Ÿ‘‡

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/about-the-vaccine/

Oes gennych chi gwestiynau am y brechlyn covid-19 aโ€™i sgรฎl-effeithiau?

Dymaโ€™r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf gan @PublicHealthW ๐Ÿ‘‡

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/about-the-vaccine/

Vaccines are the safest way to get protected against covid-19 ๐Ÿ’ช Your second dose is just as important as your first. Make sure you get yours when you’re invited.

https://gov.wales/get-your-covid-19-vaccination-if-you-think-you-have-been-missed

Brechlynnau yw’r ffordd fwyaf diogel o amddiffyn eich hun rhag covid-19 ๐Ÿ’ช Mae eich ail ddos yr un mor bwysig รข’ch cyntaf. Sicrhewch eich bod yn cael eich brechlyn pan fyddwch chi’n cael eich gwahodd.

https://llyw.cymru/cael-brechlyn-covid-19-os-ydych-yn-credu-eich-bod-wedi-colli-allan

Over 18 and not had your first dose of the vaccine yet? Walk-in vaccination centres are open this weekend. You donโ€™t need an appointment, just walk in and get protected. Check the details with your health board ๐Ÿ‘‡

https://gov.wales/get-your-covid-19-vaccination-if-you-think-you-have-been-missed

Dros 18 oed a heb gael eich brechlyn cyntaf eto? Bydd canolfannau brechu galw heibio ar agor penwythnos yma. Does dim angen apwyntiad, galwch heibio i gael eich amddiffyn. Gwiriwch y manylion gyda eich bwrdd iechyd ๐Ÿ‘‡

https://llyw.cymru/cael-brechlyn-covid-19-os-ydych-yn-credu-eich-bod-wedi-colli-allan


View all News >